Post image

Poznaj projekty na KPZ realizowane pod banderą Naturaily

KPZ to coroczna Konferencja Projektów Zespołowych realizowanych przez studentów III roku studiów inżynierskich na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wiedząc jak ważna jest współpraca na linii uczelnie wyższe - biznes, zaangażowaliśmy się w tegoroczną edycję wydarzenia.
read more
Post image

KPZ: System wspomagający prowadzenie budżetu domowego (poznaj projekt)

Celem projektu jest stworzenie systemu wspomagającego prowadzenie budżetu domowego, który będzie umożliwiał automatyczne dodawanie wydatków za pomocą skanowania paragonów smartfonem.
read more
Post image

KPZ: Aplikacja internetowa wspomagająca premiowanie pracowników (poznaj projekt)

Celem projektu jest zaimplementowanie aplikacji internetowej, która ma zadanie wspierać firmy w działaniach z zakresu HR i employer brandingu, w tym premiowanie pracowników.
read more
Post image

KPZ: Pomiar parametrów środowiskowych w inteligentnym domu (poznaj projekt)

Celem projektu jest stworzenie systemu mierzącego różne parametry, takie jak: temperatura i wilgotność powietrza oraz stężenie pyłów w powietrzu.
read more
Post image

KPZ: Śledzenie gości targów i wystaw za pomocą beaconów (poznaj projekt)

Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego na śledzenie zainteresowanych stanowiskami na targach czy wystawach. Plan zakłada, że działanie systemu zostanie sprawdzone podczas czerwcowej Konferencji Projektów Zespołowych na Politechnice Wrocławskiej.
read more
Post image

‘Learn IT, girl!’ project. Women in IT!

There are many different non-profit international IT projects, where women can learn how to program in various programming languages such as JavaScrip, Java, Ruby and many more.
About two years ago, I was encouraged to make a very first and simple web page by using CSS, HTML5 and WordPress. I wasn’t sure if I could handle it, but with other people’s help i was able to finish it! Then, I started my further journey in IT. For over a year I’ve been working as a front-end developer. I’ve learnt how to build responsive and functional web applications and I found it very entertaining. It actually became my passion.
read more

Contact us