7 Slack apps that will improve communication in your team

7 Slack apps that will improve communication in your team
Marcin Sulikowski - Chief Executive Officer

Communication = key to success

Read more

KPZ: Aplikacja internetowa wspomagająca premiowanie pracowników (poznaj projekt)

KPZ: Aplikacja internetowa wspomagająca premiowanie pracowników (poznaj projekt)
Marcin Sulikowski - Chief Executive Officer

Celem projektu jest zaimplementowanie aplikacji internetowej, która ma zadanie wspierać firmy w działaniach z zakresu HR i employer brandingu, w tym premiowanie pracowników.

Read more

Poznaj projekty na KPZ realizowane pod banderą Naturaily

Poznaj projekty na KPZ realizowane pod banderą Naturaily
Marcin Sulikowski - Chief Executive Officer

KPZ to coroczna Konferencja Projektów Zespołowych realizowanych przez studentów III roku studiów inżynierskich na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wiedząc jak ważna jest współpraca na linii uczelnie wyższe - biznes, zaangażowaliśmy się w tegoroczną edycję wydarzenia.

Read more

KPZ: System wspomagający prowadzenie budżetu domowego (poznaj projekt)

KPZ: System wspomagający prowadzenie budżetu domowego (poznaj projekt)
Marcin Sulikowski - Chief Executive Officer

Celem projektu jest stworzenie systemu wspomagającego prowadzenie budżetu domowego, który będzie umożliwiał automatyczne dodawanie wydatków za pomocą

Read more

KPZ: Pomiar parametrów środowiskowych w inteligentnym domu (poznaj projekt)

KPZ: Pomiar parametrów środowiskowych w inteligentnym domu (poznaj projekt)
Marcin Sulikowski - Chief Executive Officer

Celem projektu jest stworzenie systemu mierzącego różne parametry, takie jak: temperatura i wilgotność powietrza oraz stężenie pyłów w powietrzu.

Read more

Load more posts